Læs mere om mine tidligere kuld, under dette fanebrev.